Zachowania użytkowników wyszukiwarki internetowej
18.03.2018.

Zachowania użytkowników wyszukiwarki internetowej

Artur Strzelecki

Abstract

Dane pochodzące z kwerend zapisywanych przez duże wyszukiwarki internetowe zawsze były dobrym materiałem do badań, dostarczając istotnej wiedzy na temat interakcji między użytkownikami wyszukiwarki a nią samą. Wyniki badań na temat kwerend i klikanych rezultatów w wyszukiwarce mogą być stosowane w rożnych dziedzinach przetwarzania danych, włączając w to wkład w projektowanie interfejsu użytkownika, opracowanie fundamentalnego rankingu wyszukiwarki oraz usprawnienie metod buforowania i pobierania danych.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
2010 | 122 - 131

Pobierz PDF