Metafory organizacyjne w diagnozie stanu organizacji
09.04.2011.

Metafory organizacyjne w diagnozie stanu organizacji

Agnieszka Zając