Technologia informacyjna - źródło przewagi konkurencyjnej?
09.04.2011.

Technologia informacyjna - źródło przewagi konkurencyjnej?

Jacek Cypryjański