Rok 2009
09.04.2011.

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku zależy w dużym stopniu od efektywnej, niezawodnej i elastycznej infrastruktury informatycznej, która pozwala organizacjom gospodarczym na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Skuteczne i właściwie dobrane narzędzia informatyczne ułatwiają analizę danych, poszerzanie zasobów wiedzy i umiejętne podejmowanie decyzji. Sprawny system informatyczny stwarza możliwość kontrolowania praktycznie każdego elementu firmy, wspomagając zwłaszcza zarządzanie.

W opracowaniu uwaga autorów została skoncentrowana wokół różnych aspektów związanych z systemami wspomagania organizacji. Od wielu lat problematyka wspomagania organizacji stanowi rozszerzenie licznych badań nad systemami wspomagania decyzji w kierunku uwzględnienia m.in. zagadnień infrastruktury informacyjnej, zarządzania wiedzą, hurtowni danych, Business Intelligence, jak również wykorzystania technologii internetowych (e-business, e-commerce, e-marketing, e-bankieng, e-learning) i mobilnych (m-business, m-commerce, m-marketing, m-payment) we współczesnych organizacjach gospodarczych.

Wzorem lat ubiegłych staraliśmy się nadać publikacji charakter systematycznego wykładu problematyki, rozpoczynając od zagadnień ogólnych (teoretycznych), zmierzając w stronę tematów bardziej szczegółowych, prezentujących praktyczne rozwiązania SWO. I tak w kolejnych rozdziałach pracy poruszono kwestie związane z teoretycznymi podstawami tworzenia systemów wspomagania organizacji i strategiami budowy systemów e-biznesu, technologiami internetowymi i mobilnymi w SWO, zarządzaniem wiedzą i rozwiązaniami Business Intelligence w SWO oraz praktycznymi przykładami rozwiązań w SWO.

Dodatkowa część tegorocznej publikacji została poświęcona sylwetce naukowej Pana Profesora Henryka Sroki, kierownika Katedry Informatyki na nowopowstałym Wydziale Informatyki i Komunikacji w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W ten sposób pracownicy Katedry, wraz stałymi uczestnikami cyklicznej konferencji Systemy Wspomagania Organizacji, pragną uczcić Jubileusz 70-lecia Urodzin Pana Profesora.

Teresa Porębska-Miąc