Menu Content/Inhalt
Start
Rok 2005
15.06.2007.

Publikacja, którą przedstawiamy jest rezultatem badań i dociekań pracowników nauki z wielu ośrodków akademickich zebranych w związku z XX edycją konferencji Systemy Wspomagania Organizacji. Tegoroczna konferencja ma szczególny, bo jubileuszowy charakter. Jubileusz jest zawsze dobra okazją do refleksji, wspomnień czy podsumowań. Wróćmy zatem do naszych korzeni. Historia Katedry Informatyki sięga roku 1972, kiedy na Wydziale Przemysłu powstał Instytut Organizacji Przetwarzania Danych, z wyodrębnionymi trzema zakładami: Zakładem Informatyki, Zakładem Rachunkowości i Ośrodkiem Obliczeniowym. Inicjatorem stworzenia od podstaw bazy informatycznej w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz jej włączenia do procesu dydaktycznego był prof. Zbigniew Messner, ówczesny Rektor Akademii. Z okresem tym wiążą się starania związane pozyskaniem odpowiedniego sprzętu komputerowego, budową klimatyzowanego centrum informatycznego oraz wprowadzeniem pierwszych wykładów i laboratoriów z informatyki do procesu dydaktycznego. Zakład Informatyki, oprócz działalności w zakresie dydaktyki, rozpoczął prace badawcze w obszarze zastosowań informatyki w organizacjach gospodarczych.

Czytaj całość…
 
Rok 2004
15.06.2007.

Wolnym krokiem zbliżamy się do jubileuszu związanego z XX edycją naszej konferencji. Konferencja SWO, organizowana przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach, już na trwale wpisała się w kalendarz nauki polskiej. Duża konkurencja w każdym sektorze rynku zmusza firmy do coraz częstszych i szybszych zmian, które w rezultacie przekładają się na coraz większe wymagania wobec technologii informacyjnych. Naprzeciw potrzebom współczesnego biznesu wychodzi Konferencja SWO, która od lat stanowi forum prezentacji i wymiany najnowszych informacji o prowadzonych pracach naukowych i badawczych w obszarze szeroko rozumianej informatyki gospodarczej oraz sprzyja integracji środowiska naukowego. Corocznie bowiem w konferencji uczestniczą przedstawiciele znaczących ośrodków akademickich oraz praktyki gospodarczej zajmujących się metodologią budowy i implementacji systemów wspomagania organizacji. Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień, wśród których dominuje problematyka strategii biznesu i systemów informatycznych zarządzania, reinżynierii procesów gospodarczych, rozwoju technologii informacyjnych, systemów wspomagania kierownictwa, inteligentnych systemów wspomagania decyzji, systemów zarządzania wiedzą, Business Intelligence, hurtowni danych, odkrywania i pozyskiwania wiedzy, biznesu elektronicznego oraz zastosowań gospodarczych Internetu i Intranetu.

Czytaj całość…
 
Rok 2003
15.06.2007.

Rok 2003 jest rokiem szczególnym w życiu Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W tym roku podjęliśmy się organizacji trzech ważnych konferencji. Pierwsza z nich to konferencja międzynarodowa – The 7th International Conference of The International Society for Decision Support Systems ISSDSS’03 z tematem wiodącym „DSS in the Uncertainty of the Internet Age”. Od wielu lat pracownicy Katedry Informatyki biorą aktywny udział w konferencjach i organizacjach międzynarodowych, jednak po raz pierwszy kierownictwo International Conference of Decision Support Systems powierzyło nam zorganizowanie konferencji w Polsce. To wielkie wyróżnienie, a zarazem ogromne wyzwanie dla Katedry. Konferencja odbyła się w Ustroniu w dniach 13-16 lipca.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 5 - 7 z 7