Menu Content/Inhalt
Start
Rok 2006 Drukuj
14.10.2007.
Funkcjonowanie w otoczeniu silnej konkurencji wymaga od przedsiębiorstw znacznego wysiłku. Reguły gry rynkowej zmuszają bowiem firmy do ciągłych poszukiwań oraz systematycznego uczenia się poruszania w gąszczu rywalizujących przedsiębiorstw i starań o utrzymanie swoich pozycji. W erze informacji i wiedzy charakteryzującej się wzrostem znaczenia informacji, nadmiarem danych, globalizacją gospodarki i szybkimi zmianami w otoczeniu przedsiębiorstwa potrzebują odpowiednich narzędzi informatycznych, które umożliwią znalezienie potrzebnych danych rozproszonych w przedsiębiorstwie lub w jego wielu oddziałach, przetworzą je i dostarczą na czas, aby umożliwić podjęcie trafnych decyzji. Naprzeciw potrzebom współczesnego biznesu wychodzi prezentowana publikacja będąca rezultatem prowadzonych prac naukowych i badawczych pracowników z różnych ośrodków akademickich w obszarze informatyki gospodarczej. Jej zakres tematyczny obejmuje szerokie spektrum zagadnień, wśród których dominuje problematyka strategii biznesu i systemów informatycznych zarządzania, reinżynierii procesów gospodarczych, rozwoju technologii informatycznych, systemów wspomagania kierownictwa, systemów zarządzania wiedzą, hurtowni danych, Business Intelligence, elektronicznego biznesu, organizacji wirtualnych oraz zastosowań gospodarczych Internetu i intranetu.

W publikacji wyodrębniono pięć rozdziałów. W pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy tworzenia Systemów Wspomagania Organizacji (SWO) i strategie budowy e-biznesu. W drugim skoncentrowano uwagę na wykorzystywaniu technologii internetowych w SWO oraz rozwiązaniach e-biznesowych. W trzecim omówiono aspekty związane z zarządzaniem wiedzą w organizacji oraz możliwościami wykorzystywania narzędzi Business Intelligence w SWO. Czwarty rozdział poświęcono prezentacji metod formalnych stosowanych w SWO, natomiast w piątym dokonano przeglądu przykładów praktycznych rozwiązań stosowanych w SWO.

 

Teresa Porębska-Miąc

Henryk Sroka

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »