Menu Content/Inhalt
Start
Rok 2004 Drukuj
15.06.2007.

Wolnym krokiem zbliżamy się do jubileuszu związanego z XX edycją naszej konferencji. Konferencja SWO, organizowana przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach, już na trwale wpisała się w kalendarz nauki polskiej. Duża konkurencja w każdym sektorze rynku zmusza firmy do coraz częstszych i szybszych zmian, które w rezultacie przekładają się na coraz większe wymagania wobec technologii informacyjnych. Naprzeciw potrzebom współczesnego biznesu wychodzi Konferencja SWO, która od lat stanowi forum prezentacji i wymiany najnowszych informacji o prowadzonych pracach naukowych i badawczych w obszarze szeroko rozumianej informatyki gospodarczej oraz sprzyja integracji środowiska naukowego. Corocznie bowiem w konferencji uczestniczą przedstawiciele znaczących ośrodków akademickich oraz praktyki gospodarczej zajmujących się metodologią budowy i implementacji systemów wspomagania organizacji. Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień, wśród których dominuje problematyka strategii biznesu i systemów informatycznych zarządzania, reinżynierii procesów gospodarczych, rozwoju technologii informacyjnych, systemów wspomagania kierownictwa, inteligentnych systemów wspomagania decyzji, systemów zarządzania wiedzą, Business Intelligence, hurtowni danych, odkrywania i pozyskiwania wiedzy, biznesu elektronicznego oraz zastosowań gospodarczych Internetu i Intranetu.

W prezentowanej publikacji „Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2004” znalazło się 77 zrecenzowanych referatów. Referaty zostały podzielone na pięć grup tematycznych: Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu, Rozwiązania internetowe i systemy informatyczne
e-biznesu, Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence, Metody formalne w SWO oraz Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO.

Dziękujemy Autorom za przygotowanie referatów i uczestnictwo w konferencji. Mamy nadzieję, że tegoroczna publikacja zostanie przyjęta przez Państwo z dużą życzliwością. Zapraszamy do udziału w edycji jubileuszowej oraz kolejnych konferencjach przygotowanych przez Katedrę Informatyki.

 

 

 

Teresa Porębska-Miąc

Henryk Sroka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »