Menu Content/Inhalt
Start
Rok 2003 Drukuj
15.06.2007.

Rok 2003 jest rokiem szczególnym w życiu Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W tym roku podjęliśmy się organizacji trzech ważnych konferencji. Pierwsza z nich to konferencja międzynarodowa – The 7th International Conference of The International Society for Decision Support Systems ISSDSS’03 z tematem wiodącym „DSS in the Uncertainty of the Internet Age”. Od wielu lat pracownicy Katedry Informatyki biorą aktywny udział w konferencjach i organizacjach międzynarodowych, jednak po raz pierwszy kierownictwo International Conference of Decision Support Systems powierzyło nam zorganizowanie konferencji w Polsce. To wielkie wyróżnienie, a zarazem ogromne wyzwanie dla Katedry. Konferencja odbyła się w Ustroniu w dniach 13-16 lipca.

Druga konferencja miała charakter jubileuszowy, związany z obchodami 30-lecia Informatyki w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Już 30 lat informatyka jako dyscyplina nauki i kierunek kształcenia jest obecna w Naszej Akademii. Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkich byłych i obecnych pracowników Katedry Informatyki (wcześniej Zakładu Informatyki) oraz wszystkich absolwentów kierunku Informatyka i ekonometria (do 1992 r. kierunku Cybernetyka ekonomiczna i informatyka). Uroczystość, która odbyła się w Katowicach w dniu 20 września, stała się wspaniałą okazją do konfrontacji tego, jak nasi absolwenci odnajdują swoje miejsce w rzeczywistości gospodarczej. Wielu z nich zajmuje ważne stanowiska w przedsiębiorstwach, w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym oraz administracji.

Ostatnią z konferencji jest cykliczna, XVIII Konferencja Systemy Wspoma­gania Organizacji SWO’2003. Tradycyjnie, w drugiej połowie października spo­tykamy się w Ustroniu na Konferencji SWO, która od lat integruje środowisko akademickie uczelni ekonomicznych i praktyki gospodarczej w obszarze zastosowań systemów wspomagania organizacji. Problematyka wspomagania organizacji stanowi rozszerzenie badań nad systemami wspomagania decyzji w kierunku uwzględnienia zagadnień infrastruktury informacyjnej, zarządzania wiedzą, hurtowni danych, inteligencji biznesowej czy wykorzystania technologii internetowych (e-business, e-commerce, e-marketing, e-learning, e-services) w nowoczesnych organizacjach gospodarczych.

Konferencja SWO z roku na rok cieszy się rosnącym powodzeniem. Do stałych uczestników Konferencji w tym roku dołączyli przedstawiciele nowych ośrodków akademickich. Tegoroczna publikacja SWO’2003 zawiera 63 zrecen­zowanych artykułów. Artykuły prezentowane w publikacji usystematy­zowano w pięciu częściach: Teoretyczne podstawy budowy SWO, Rozwiązania internetowe w SWO, Technologia przetwarzania wiedzy w SWO, Metody formalne w SWO oraz Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO.
 
« poprzedni artykuł